Zmiany w opłatach od 1 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 zmienia się wysokość opłat. Przy tej okazji warto by było przedyskutować za co płacimy i czy jest możliwość zmniejszenia opłat.
Ja osobiście nie do końca rozumiem co oznaczają niektóre pozycja na wyliczeniu. Byłoby super gdyby osoby, które to wiedzą podzieliły się informacjami.

- ULEGAJĄ ZMNIEJSZENIU OD 0,10 DO 0,30 ZŁ/M2 WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH
Czy ktoś z was wie dlaczego ta stawka nie jest stała? Od czego zależy jej wysokość?
Co dokładnie wchodzi w skład "EKSPLOATACJI"? To ważne bo to największa opłata jaką pobiera osiedle a zatem - najłatwiej byłoby nam zaoszczędzić w tym miejscu - o ile byłoby to możliwe i dla nas (mieszkańców) korzystne.

- W ANALOGICZNYM STOSUNKU WZRASTAJĄ WARTOŚCI ODPISÓW NA FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI
Jakie jest uzasadnienie tej podwyżki? Obecnie panuje deflacja czyli ceny powinny się zmniejszać. Czy rada osiedla szuka oszczędności?
Jakie są możliwości/ograniczenia przy ustalaniu funduszu remontowego?

Cena wieczystego użytkowania gruntów zwiększa się w związku z decyzją rady dzielnicy Bielany. Czy znamy grupę osób działających w obrębie całej dzielnicy?

Opłaty za wodę ustala firma DALKIA (i chyba regulator) więc są poza naszym zasięgiem.

Wyślę te podkreślone pytanie do rady osiedla.

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Informacje na temat zmian

Informacje na temat zmian opłat znajdują się tutaj ale w mojej opinii nie wyjaśniają w pełni wprowadoznych zmian:
http://wsm-mlociny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=514
w Uchwale nr 4/2014 Rady Osiedla WSM „Młociny” z dnia 22.09.2014 roku.

Numerację budynków można znaleźć tutaj:
http://wrzeciono.demokracjabezposrednia.pl/node/1418

==============================================================

§ 1

Zatwierdzić wprowadzenie od 01.01.2015 roku zmian w wysokości miesięcznych stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne dla członków Spółdzielni w następujących nieruchomościach:

1. Nieruchomość I         - z 1,90 zł/m2 na 1,70 zł/m2 (zmniejszenie o 0,20z ł/m2).
2. Nieruchomość II        - z 2,02 zł/m2 na 1,92 zł/m2 (zmniejszenie o 0,10 zł/m2).
3. Nieruchomość III       - z 1,49 zł/m2 na 1,29 zł/m2 (zmniejszenie o 0,20 zł/m2).
4. Nieruchomość IV      - z 2,02 zł/m2 na 1,82 zł/m2 (zmniejszenie o 0,20 zł/m2).
5. Nieruchomość VI      - z 2,53 zł/m2 na 2,23 zł/m2 (zmniejszenie o 0,30 zł/m2).
6. Nieruchomość VII     - z 1,95 zł/m2 na 1,75 zł/m2 (zmniejszenie o 0,20 zł/m2).
7. Nieruchomość VIII    - z 1,83 zł/m2 na 1,63 zł/m2 (zmniejszenie o 0,20 zł/m2).
8. Nieruchomość IX      - z 2,50 zł/m2 na 2,20 zł/m2 (zmniejszenie o 0,30 zł/m2).
9. Nieruchomość XVIII - z 2,21 zł/m2 na 2,01 zł/m2 (zmniejszenie o 0,20 zł/m2).

§ 2

Zatwierdzić wprowadzenie od 01.01.2015 roku zmian w wysokości miesięcznych stawek odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych w następujących nieruchomościach:

1.  Nieruchomość I        -  z 1,30 zł/m2 na 1,50 zł/m2 (zwiększenie o 0,20 zł/m2).
2.  Nieruchomość II       -  z 1,20 zł/m2 na 1,30 zł/m2 (zwiększenie o 0,10 zł/m2).
3.  Nieruchomość III      -  z 1,40 zł/m2 na 1,60 zł/m2 (zwiększenie o 0,20 zł/m2).
4.  Nieruchomość IV     -  z 1,40 zł/m2 na 1,60 zł/m2 (zwiększenie o 0,20 zł/m2).
5.  Nieruchomość VI     -  z 1,40 zł/m2 na 1,70 zł/m2 (zwiększenie o 0,30 zł/m2).
6.  Nieruchomość VII    -  z 1,20 zł/m2 na 1,40 zł/m2 (zwiększenie o 0,20 zł/m2).
7.  Nieruchomość VIII   -  z 1,20 zł/m2 na 1,40 zł/m2 (zwiększenie o 0,20 zł/m2).
8.  Nieruchomość IX     -  z 1,20 zł/m2 na 1,50 zł/m2 (zwiększenie o 0,30 zł/m2).
9.  Nieruchomość XVIII - z 1,20 zł/m2 na 1,40 zł/m2 (zwiększenie o 0,20 zł/m2).

§ 3

Zatwierdzić wprowadzenie od 01.01.2015 roku nowej wysokości stawek odpisów na fundusze remontowe obciążające koszty eksploatacji podstawowej dla lokali użytkowych w najmie we wszystkich nieruchomościach w wysokości 4,00 zł/m2 p.u. miesięcznie.

...

Uzasadnienie:

Dotychczasowe wysokości stawek odpisów na fundusze remontowe nie gwarantują sfinansowania koniecznych robót budowlanych wyszczególnionych w raportach z przeglądów stanu technicznego budynków.
Zmniejszenie stawek eksploatacji podstawowej spowoduje zmniejszenie wyniku finansowego Osiedla o ok. 250 tys, zł w skali roku, co pozwoli w perspektywie kilku lat wykonać postanowienia Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany stawek funduszu remontowego i eksploatacji podstawowej wzajemnie się kompensują nie wpływając tym samym na wysokość miesięcznych opłat indywidualnych dla mieszkańców. 

Wykazywana w saldzie funduszu remontowego Osiedla dodatkowa kwota w wysokości 1.258.500,00 zł  (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 68/2013) ma być przekazana na rachunek bieżący Młocin w ciągu najbliższych pięciu lat.  

Niezależnie od powyższego toczy się postępowanie procesowe w sprawie bezumownego korzystania z terenów pod Przychodnią przy ul. Wrzeciono 10C o pow. 5.700,00 m2 oraz pod częścią pawilonu Administracji przy ul. Wrzeciono 14A o pow. 603,00 m2. W przypadku ustanowienia wieczystej dzierżawy na rzecz WSM, pierwsza rata w wysokości 20% wartości obydwu działek płacona jednorazowo wynosić będzie ok. 2.000.000,00 zł. Należy przypuszczać, że kosztami tymi będzie obciążone Osiedle Młociny.

==============================================================