W sobotę 22 listopada o 10:00 odbędzie się Walne Zebranie członków WSM

ul. Słowackiego 19a